Tuyên bố tầm nhìn và sứ mệnh

(Cập nhật lần cuối vào: 17/12/2021)

Một trong những điều đầu tiên mà bất kỳ người quan sát tư tưởng và thực hành quản lý nào cũng hỏi là liệu một tổ chức cụ thể có tuyên bố về tầm nhìn và sứ mệnh hay không. Ngoài ra, một trong những điều đầu tiên bạn học được ở trường kinh doanh là tầm quan trọng của những tuyên bố về tầm nhìn và sứ mệnh.

Bài viết này nhằm giải thích tại sao các tuyên bố về tầm nhìn và sứ mệnh lại quan trọng và những lợi ích mà chúng mang lại cho các tổ chức. . Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng các tổ chức có tuyên bố sứ mệnh và tầm nhìn rõ ràng, nhất quán và có ý nghĩa mang lại giá trị cho cổ đông nhiều hơn gấp đôi so với các tổ chức không có tuyên bố sứ mệnh và tầm nhìn. Thật vậy, tầm quan trọng của các tuyên bố về tầm nhìn và sứ mệnh đến nỗi chúng là điều đầu tiên được thảo luận trong sổ tay quản lý về chiến lược.

Một số lợi ích của việc có một tuyên bố về tầm nhìn và sứ mệnh được thảo luận dưới đây:

  • Trên hết, các tuyên bố về tầm nhìn và sứ mệnh cung cấp sự thống nhất về mục đích cho các tổ chức và giúp nhân viên thấm nhuần cảm giác thân thuộc và bản sắc. Thật vậy, các tuyên bố về tầm nhìn và sứ mệnh thể hiện bản sắc của tổ chức và mang theo niềm tin và phương châm của nó. Vì mục đích này, chúng còn được gọi là tuyên bố của niềm tin.
  • Các tuyên bố về tầm nhìn và sứ mệnh nêu rõ bối cảnh mà tổ chức hoạt động và thiết lập một giọng điệu cho nhân viên cần được tôn trọng trong môi trường tổ chức. Vì chúng xác định mục đích của tổ chức, chúng là những chỉ số về hướng mà tổ chức phải thực hiện để đạt được các mục tiêu của các tuyên bố về tầm nhìn và sứ mệnh của mình.
  • Các tuyên bố về tầm nhìn và sứ mệnh đóng vai trò là tiêu điểm để các cá nhân xác định với các quy trình của tổ chức và cung cấp cho họ định hướng đồng thời răn đe những người không muốn tham gia vào các hoạt động của tổ chức.
  • Các tuyên bố về tầm nhìn và sứ mệnh giúp chuyển các mục tiêu của tổ chức thành một cấu trúc làm việc và phân công nhiệm vụ cho các thành phần của tổ chức chịu trách nhiệm đạt được chúng trong thực tế.
  • Để chỉ rõ cơ cấu cơ bản mà cơ cấu tổ chức dựa trên đó và giúp chuyển các mục tiêu thành các thước đo cụ thể về chi phí, hiệu suất và thời gian.
  • Cuối cùng, các tuyên bố về tầm nhìn và sứ mệnh cung cấp các đặc tính tồn tại cho nhân viên, điều này rất quan trọng bởi vì là con người, chúng ta cần có ý thức về công việc phải hoàn thành và tuyên bố về tầm nhìn và sứ mệnh cung cấp cảm giác cần thiết để làm việc trong một tổ chức cụ thể.

Như có thể thấy ở trên, các tuyên bố về tầm nhìn và sứ mệnh rõ ràng, nhất quán và có ý nghĩa sẽ đi một chặng đường dài trong việc thiết lập hiệu suất cơ sở và các chỉ số có thể hành động, có thể chứng minh được. Nói cách khác, những tuyên bố về tầm nhìn và sứ mệnh cũng quan trọng như những bản sắc khác nhau mà các cá nhân có trong cuộc sống hàng ngày của họ.

Chính vì lý do này mà các tổ chức dành rất nhiều thời gian để xác định tầm nhìn và sứ mệnh của mình và đảm bảo rằng họ đưa ra những tuyên bố có ý nghĩa thay vì chỉ là những cụm từ vô nghĩa.