Ví dụ về thông báo tạm ngừng hoạt động

Để thực hiện thủ tục đình chỉ một cách chính xác và đầy đủ thì cần phải có một bộ hồ sơ đầy đủ. Một trong những giấy tờ cần thiết là thông báo tạm ngừng hoạt động. Mẫu thông báo tạm ngừng hoạt động là mẫu thông báo được xác định trước phù hợp với quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể điền thông tin chính xác và đầy đủ. Sau đây, TBT Việt Nam xin gửi tới quý độc giả Ví dụ về thông báo tạm ngừng hoạt động cuối cùng của năm 2021.

Tạm ngừng hoạt động là gì?

Tạm ngừng hoạt động là tư cách pháp nhân của công ty tạm ngừng hoạt động theo quy định của pháp luật. Tư cách pháp nhân này là kết quả sau 3 ngày làm việc từ công ty đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Phòng đăng ký kinh doanh).

Theo đó, để doanh nghiệp được tạm ngừng kinh doanh thì phải đăng ký với Phòng Đăng ký kinh doanh.

Mẫu thông báo tạm ngừng hoạt động là gì?

Ví dụ về thông báo tạm ngừng hoạt động là mẫu văn bản mà Phòng đăng ký kinh doanh cấp cho doanh nghiệp, để doanh nghiệp làm thủ tục đăng ký tạm ngừng kinh doanh. Nội dung của mẫu thông báo này bao gồm:

– Ngày, tháng, năm nộp hồ sơ;

– Phòng đăng ký kinh doanh nơi đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, trụ sở chính của công ty;

– Thông tin thương mại và các vấn đề về việc tạm ngừng hoặc nối lại hoạt động trước thời hạn thông báo;

– Thông tin về chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và lý do tạm ngừng kinh doanh;

– Hoạt động trở lại trước thời hạn do chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm hoạt động đã thông báo;

– Cam kết bảo mật thông tin công ty;

Người đại diện theo pháp luật của công ty phải ký và ghi rõ họ tên vào phần cuối thông báo.

Mẫu thông báo tạm ngừng hoạt động như thế nào?

Ví dụ về thông báo tạm ngừng hoạt động do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành tại Mẫu số II-21 ban hành kèm theo Thông tư số 02/2019 / TT-BKHĐT ngày 08 tháng 01 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2019 / TT-BKHĐT ngày 08 tháng 01 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số Số 20/2015 / TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tải xuống (tải xuống) Biểu mẫu Thông báo Tạm dừng Hoạt động

Tải xuống ở đây

Một số lưu ý khi điền thông tin hình thức thông báo tạm ngừng hoạt động

– Trường hợp hoạt động trở lại trước thời hạn đã thông báo:

Trường hợp doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tạm ngừng hoặc tiếp tục hoạt động kinh doanh trước thời hạn đã thông báo thì doanh nghiệp phải gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở kinh doanh, chi nhánh, trụ sở. 03 ngày trước khi tạm ngừng hoạt động hoặc tiếp tục hoạt động trước thời hạn đã thông báo.

– Lưu ý về người đại diện theo pháp luật khi ký thông báo.

Trường hợp tạm ngừng hoạt động / đăng ký hoạt động trước thời hạn đối với công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trực thuộc công ty thì người đại diện theo pháp luật của công ty phải ký trực tiếp vào mục này.

Trường hợp tạm ngừng hoạt động / đăng ký hoạt động trước thời hạn thành lập trực thuộc chi nhánh thì người đại diện theo pháp luật của công ty hoặc người phụ trách chi nhánh trực tiếp ký vào mục này.

Đây là một số thông tin về Ví dụ về thông báo tạm ngừng hoạt động mà Luật Hoàng Phi tổng hợp. Hi vọng đây sẽ là nguồn tài liệu hữu ích có thể giúp ích cho bạn đọc trong quá trình nghiên cứu hoặc ứng dụng vào thực tế. Nếu còn nhiều thắc mắc, cần thêm thông tin bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua đường dây nóng hỗ trợ pháp lý 19006560.

>>>>> Đọc bài: Thay đổi ĐKKD