Ví dụ về Thư bổ nhiệm Kế toán

*

Đăng ký học KẾ TOÁN THỰC HÀNH KẾ TOÁN THUẾ KẾ TOÁN CHUYÊN NGHIỆP CÁC CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN KẾ TOÁN MẪU – VĂN BẢN NGHỀ NGHIỆP – CÔNG VIỆC VĂN MỚI PHÁP LUẬT

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN UNG. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: … / 2020 / QĐ -…

Bạn đang xem: Mẫu thư bổ nhiệm kế toán

độc lập-Tự do-Hạnh phúc
……. o0o …….

Hà Nội, ngày… tháng… năm 2020

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊTHIÊN UNG. CÔNG TY KẾ TOÁNĐề tài: Bổ nhiệm kế toán trưởng của công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN …………………..

Xem thêm: Hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa sản xuất và lực lượng sản xuất, Lực lượng sản xuất là gì

– Theo quy định của Luật Công ty số 68/2014 / QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014. – Phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ……………………………. – Theo biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty … …………… -Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh; – Xét năng lực, phẩm chất của cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Phần 1:Bổ nhiệmÔng / Bà: …………… .. Giới tính: …………… Sinh ngày:…. /…. /… .Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam Số định danh / Hộ chiếu: ……. …… …… Nơi cấp: …………. Ngày cấp:… /… /…. Nơi đăng ký Hộ khẩu thường trú: …… …… ……………… ……………………………………………………………………… .. Nơi ở hiện nay: …………………… …… ……………………… ………………. Đảm nhiệm chức vụ: Kế toán trưởng Công ty …………. …………Phần 2: Ông bà)……………………….Có các nghĩa vụ sau đây: – Giúp Giám đốc tổ chức công tác kế toán, thống kê và hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty; – Tôn trọng pháp luật và tuân thủ các quy chế quản lý tài chính của Công ty; – Tổ chức sắp xếp, trưng cầu và kiểm tra người làm kế toán, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của người làm kế toán. Và có quyền: – Yêu cầu các phòng ban của công ty xuất trình các tài liệu hỗ trợ cho các nghiệp vụ kế toán đang thực hiện. trong bộ phận này một cách chính xác và chuyển toàn bộ và kịp thời các tài liệu này cho bộ phận kế toán; – Yêu cầu các bộ phận trong công ty phối hợp thực hiện các công việc liên quan; – Ký duyệt từ các văn bản, tờ trình và phải đảm bảo tính hợp lệ, hợp pháp của các văn bản này. – Mr.………………………được trả lương, bảo hiểm xã hội, phụ cấp hàng ngày theo quy định của hợp đồng lao động và các quy chế tài chính khác của doanh nghiệp.Phần 3: Ông bà)………………………và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Người nhận: – Như bài 3 – Lưu VP T / M BAN GIÁM ĐỐCCHỦ TỊCH

————————————————– – ————————————————-

Tải file Word Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng tại đây:

TẢI XUỐNG

Nếu bạn không thể tải xuống, hãy làm theo các bước sau:Bước 1: Bình luận email của bạn trong phần bình luận bên dướiBước thứ 2: Gửi yêu cầu đến email: chienlubo.vn
gmail.com (Tiêu đề chỉ rõ tài liệu bạn muốn tải xuống)

————————————————– – ——————————– Kế toán Thiên Ưng chúc bạn gặt hái được nhiều thành công!

————————————————– – ———————————

*