Vốn bất biến và vốn có thể thay đổi

(Cập nhật lần cuối vào: 02/04/2022)

Vốn có thể thay đổi và Vốn có thể thay đổi là gì?

Để sản xuất ra giá trị thặng dư, nhà tư bản phải ứng trước tư bản để mua tư liệu sản xuất và sức lao động. Vậy các bộ phận khác nhau của tư bản này có vai trò gì trong quá trình sản xuất ra giá trị thặng dư?

Trước hết hãy xem xét bộ phận tư bản tồn tại dưới hình thức tư liệu sản xuất. Trong quá trình sản xuất, giá trị của tư liệu sản xuất được lao động cụ thể của người lao động chuyển thành sản phẩm mới và lượng giá trị của chúng vẫn giữ nguyên như trước khi đưa vào sản xuất. Phần vốn này được gọi là vốn không đổi, ghi chú c.

Phần vốn được sử dụng để mua sức lao động là khác nhau. Qua một bêngiá trị của nó trở thành phương tiện sinh sống của công nhân và biến mất trong tiêu dùng của công nhân. Mặt khácTrong quá trình sản xuất, thông qua lao động trừu tượng, người công nhân tạo ra giá trị mới không những đủ bù đắp cho sức lao động của mình mà còn tạo ra giá trị thặng dư cho nhà tư bản. Như vậy, phần vốn được sử dụng để mua sức lao động trải qua một sự thay đổi về lượng trong quá trình sản xuất. Phần vốn này được gọi là vốn khả biến, ghi chú v.

Như vậy, tư bản bất biến là điều kiện tất yếu và cần thiết để sản xuất ra giá trị thặng dư, còn tư bản khả biến có vai trò quyết định trong quá trình này, vì nó là bộ phận quan trọng của tư bản.